ആദരാജ്ഞലികൾ - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Friday, April 13, 2018

ആദരാജ്ഞലികൾ

സ്വസൃഷ്ടാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്...
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ശ്രി. ബ്ലസൻ വർഗീസിന്റെ (കാവുംപുറം) മാതാവ് ശ്രീമതി. അക്കാമ്മ (മോളി) കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. ശവസംസ്‍കാര ശുശ്രുഷകൾ ഞായറാഴ്ച നടക്കും.
പള്ളിഭാഗം യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദരാജ്ഞലികൾ

1 comment:

സാംജി... said...

ആദരാജ്ഞലികൾ

Pages