ഉളനാട് തണൽവീട് സന്ദർശിച്ചു - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Saturday, July 14, 2018

ഉളനാട് തണൽവീട് സന്ദർശിച്ചു


കുടശ്ശനാട് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിഭാഗം യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിമാസ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉളനാട് തണൽവീട് സന്ദർശിച്ചു


No comments:

Pages