പള്ളിഭാഗം യുവജനപ്രസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കു ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നു. - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Thursday, August 16, 2018

പള്ളിഭാഗം യുവജനപ്രസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കു ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നു.

Kudassanad പള്ളിഭാഗം യുവജനപ്രസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കു  ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നു. ചെങ്ങന്നൂർ പത്തനംതിട്ട മേഖലകളിൽ എവിടേലും എന്ത് അവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ  യുവജന പ്രസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുക:

സന്തോഷ് മേട്ടിൽ
+919496908409

സാജൻ സാമുവേൽ
+91 9497416912

ജെറിൻ ജെയിംസ്
+918113873583

ഷിജു പി സാമുവേൽ
+919400416301

No comments:

Pages